MESUN finns att administrera din fakturahantering, och det gör vi med stor noggrannhet. Processen gör vi enligt kundens önskemål. En del vill mejla underlag till oss och vi skriver ut och skickar fakturorna och andra vill skriver på papper sen skicka per post, bild eller skanna in. Att se till att kunder faktureras och pengar kommer in är vårt ansvar när vi är anlitade. Ibland gör vi kreditkontroll om vi är tillåtna.