Bokföring är registrering av affärshändelser och affärshändelser påverkar företagsekonomin. Vi hjälper företag med löpande bokföring. Det innebär att vi på MESUN tar hand om det som sker löpande under året. Med andra ord hjälper vi små, medelstora och stora företag till effektivare redovisning. Med våra flexibla redovisningstjänster väljer du vilka delar av företagets redovisning du vill outsourca.

Bokföring och redovisning har ungefär samma betydelse. Dock, bokföring används dels som ett övergripande begrepp, dels för att beskriva själva hantverket. Och redovisning används också övergripande men kan ibland syfta på slutprodukterna till exempel årsredovisning och andra rapporter.

MESUN kan ta hand om dina leverantörsfakturor och bokföra dem i antingen våra eller ert ekonomisystem. När det är dags för betalning ser vi till att de betalas och att betalningen bokförs i systemet. Våra paket är inriktade till bolagsformer som aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, mm. Läs mer …

Våra redovisningstjänster/paket är olika beroende på hur stort bolag du har idag och våra tjänster inom bokföring är:

Löpande redovisning
Momsredovisning
Skatter och deklaration
Löneadministration
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Fakturering
Fakturapåminnelser
Avstämnings Rapporter.
Söker du efter Prisvärd och enkel hjälp med Ekonomin? Tjänster från 340 kr/h, ta gärna kontakt.