Våra tjänster är olika beroende på hur stort bolag du har idag.  

Vad kan vi hjälpa till med;

Redovisning/Löpande bokföring

Skatter och avgifter

Bokslut och årsredovisningar

Löner, arbetsgivardeklaration, sociala avgifter

Rådgivning

Affärsplan

Bolagsbildning

Fakturering

Momsredovisning samt deklaration

Leverantörsreskontra

Avstämnings Rapporter

Kund- och leverantörs, fakturahantering

Avstämningar av kundfordringar

Deklaration för periodisk sammanställning

Avstämningar av övriga balanskonton

Periodiseringar, löneskatt

Rapportering till kunder och myndigheter

Uppföljning av preliminär F-skatt.

Tjänster från 340 kr/h. Ta gärna kontakt.