Hos MESUN är lönen en naturlig del av de ekonomiska processerna. Vi blir er trygga partner som tar lönehanteringen till en effektivare och en modernare nivå. Hela processen kan vi sköta och ert ansvar är att lämna in löneunderlagen antingen via mejl, ett program eller på papper, mm och därefter gör vi i ordning alla löner. Lön systemet skickar in kontrolluppgifter, mejlar lönespecifikationer, reglerar semesterskulder och uppdaterar rapporter. Lönerna godkänns vid behov då skickar vi ut lönespecifikationerna till de anställda, lägger dem för betalning samt lämnar in arbetsgivardeklarationer på individnivå hos skatteverket. Om vi sköter er bokföring så bokför vi även lönerna på en gång. Alltid följer vi ert företags behov och bygger vår leverans därefter.

Vi hjälper dig att redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå enligt nya regler från januari 2019. De nya reglerna gäller för alla arbetsgivare och innebär att alla arbetsgivare ska redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag separat för varje anställd varje månad. Alltså, varje månad blir ett avslut i sig. Denna kan ni lämna över till MESUN, så ser vi till att allt sköts på bästa sätt.

Inom lönehantering kan vi hjälpa till med; Arbetsgivaravgifter, arbetsgivardeklarationer, Utbetalning, Semesterersättning, sjuklön, Kontrolluppgifter, mm. Vi lägger även upp alla nyanställda i systemet och kan hjälpa er med anställningsavtal vid behov.