Hur börja vi att anlita er?
Kontakta oss, via e-mail, telefon, kontaktformulär
Ordna accessbehörighet vid behov
Ordna accessbehörighet till Skatteverket. Vi hjälper dig att fylla i blanketten och det enda du behöver göra är att signera blanketten.
Tillgång till befintlig bokföring för innevarande år.
Senaste årsredovisningen och inkomstdeklarationen
Kopia på kundavtal
Kopia på leverantörsavtal

Det beror faktiskt på din affärsverksamhet och hur du vill outsourca. Vi är öppen till att höra hur du vill ha det. Vill du teckna avtal med abonemag eller vill du outsourca enligt verksamhets storlek, är du välkomen att prata med oss så får vi kom till överens.
Ta gärna kontakt!