Allmän information.

Informationen nedan, är en enkel förklaring av vad som händer med personuppgifter av besökarna som besöker vår webbplats. Således, är denna information enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.  För mer djupgående information om vad GDPR är hänvisas ni till de webbplatser som är länkade nedan.

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person. MESUN upprätthåller högsta möjliga standard för att skydda användarens data. I vår integritetspolicy förklarar vi bland annat vilken information vi samlar in, vad vi använder den till samt hur och av vilka skäl den samlas in. På så sätt är varje behandling av personuppgifter enligt samtycke.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vem vi är
MESUN är regulatorn enligt denna sekretesspolicy. Vi ger tjänster till både privatpersoner och företagare. Med andra ord är MESUN ansvariga över att bearbeta data, fatta beslut om syftet och sättet som personuppgifter som samlats in från denna webbplatsen behandlas vilka kan vara namn, mobilkontakt, e-mail etc. Om du har några frågor angående dataskydd kontakta MESUN genom att antingen fylla i kontaktformuläret på denna webbplats eller via vår kontaktinformationen nedan.
MESUN
Stockholm
E-post: infomesun@yahoo.com

När samt hur vi samlar in dina data
Data samlas in enligt användarens önskemål när användaren delar sin data på vår webbplats genom att fylla i vårt kontaktformulär, mobilkontakt eller liknande. I de flesta fall används våra tjänster för att ansluta sig till oss, lägga till personuppgifter om sig själva samt att förklara vad vi kan göra för dem. Däremot kan det finnas anledning till att samla in eller hämta data från sociala medier såsom facebook, whatsapp och liknande för att vi ska kunna nå framtida potentiella kunders behov.

Anledningen till att vi samlar in dina uppgifter
Så att vi kan svara på användarnas behov och därigenom även få feedback enligt deras förfrågningar. Dessutom kan vi genom insamling och bearbetning av data förbättra våra tjänster utefter användarnas specifikationer.Vi använder alltså datan för att förbättra hållbarheten i vår kundrelation där vårt mål är att kunna ge användarna den bästa möjliga servicen enligt deras samtycke samt att upprätthålla en bra kontakt med kunden.

Vem delar vi dina uppgifter med
MESUN har ingen rätt att dela dina uppgifter med tredje part men, var uppmärksam på att dataöverföring via Internet såsom e-post eller andra molnbaserade aktiviteter, kan komma att styras bortom MESUN’s skyddsåtgärder av tredje part, vilket därför kan vara föremål för brott mot säkerhet utan din tillåtelse. I enlighet med denna policy används dina uppgifter endast för det syfte de gavs och kommer inte att ges till andra ändamål utan ditt föregående samtycke.

Vart vi skickar dina uppgifter
Dina data används och bearbetas endast av MESUN i enlighet med de behov du har av MESUN’s-tjänster.

Din kontaktinformation
Oftast tar vi emot kontaktuppgifter när våra webb besökare fyller i kontaktformulär på denna webbplats, även via mobil kommunikation, rekommendationer, mm. Denna information kommer enligt GDPR inte att delas ut utan ett samtycke från ägaren av kontaktinformationen.

Hur vi skyddar dina data
Alla uppgifter som samlas in via denna webbplats eller av MESUN behandlas konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och vår integritetspolicy. När vår webbsida navigeras och kontaktformulär fylls i av specifika eller olika skäl, kommer dina personuppgifter att samlas in och användas endast för det syfte som är angivet. Vi gör inga tekniska kontroller på IP-adress osv men, om vi märker några oegentligheter på webbplatsen kan vi besluta att ingripa i ärendet.

Det är också viktigt att veta att data som sänds via Internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan vara utsatt för datasårbarhet. Därför är det inte möjligt att skydda dina data utöver MESUNs säkerhet (i så fall, är MESUN inte ansvarig för intrång i data utanför MESUN-skyddsåtgärderna). Så fullständigt skydd av dina uppgifter från tredje parts åtkomst kanske inte är möjligt. Men vi är väldigt måna om att inte ge din data information utan ditt samtycke som tidigare förklarat.

Vilka rättigheter du har angående dina uppgifter
Användare av vår webbplats har rätt att begära information om deras lagrade data utan avgifter. Detta kan dem göra genom att skriva eller använda kontaktformuläret på webbplatsen. Dessutom kan dem när som helst kontakta oss via vår mailkontakt på denna webbplatsen om de har frågor om integritet och dataskydd. Användare har rätt att begära sina uppgifter som vi behandlar baserat på deras samtycke. De har också rätt att kräva korrigering av deras uppgifter, som de kan begära med en skriftlig anmälan.

Hur länge vi behåller dina data
Om användaren av vår webbplats har sina uppgifter hos oss utan att motsäga sig skriftligen för borttagning eller behandling av deras personuppgifter lagras och bearbetas uppgifterna av oss så länge vi anser det vara nödvändigt, enligt överenskommelsen eller informationen som givits av användaren. Detta kan styrkas i artikel 30 i Allmänna databeskyddsförordningen.

Vilka tredje parter tar vi emot data från
Vi mottar ingen data ifrån någon annan plattform än den som data ägaren använder såsom vår hemsida, genom mobilkontakt, fysiska interaktioner osv.
Det du kan behöva känna till är att en tredje part räknas som en juridisk person, offentlig myndighet, förmedling eller annan grupp än MESUN.

Kontaktformulär
Skulle vår webb besökare skicka oss frågor via kontaktformuläret samlar vi in ​​uppgifterna i formuläret, inklusive de kontaktuppgifter de tillhandahåller, för att svara på deras frågor och eventuella uppföljningsfrågor eller service avdelningens deltagande. Vi delar inte denna information utan användarens tillstånd utan bearbetar data med största försiktighet och allvar.

Vi kommer därför endast att behandla all data från användaren som vi får via kontaktformuläret, mobilkontakt samt mailadress och liknande med deras samtycke enligt Art. 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande som gör denna begäran är tillräckligt. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande vara lagligt behandlade.

Överföring av information via internet och mobilnät kan vara riskabelt, därför är alla överföringar gjorda på egen risk av användaren som överför datan. Användarna är därför även ansvariga för att deras data skyddas genom att hålla det hemligt vid varje tillfälle.

Vi behåller de uppgifter du lämnar på kontaktformuläret tills det att du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller att ändamålet för lagring inte längre gäller (t.ex. efter att du har uppfyllt din förfrågan). Eventuella lagbestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska uppgifter om lagringstid, förblir opåverkade av denna bestämmelse.

Ändringar
MESUN har rätt att göra ytterligare ändringar i denna sekretesspolicy. Om det finns behov av att ändra eller göra tillägg i vår policy kommer den senaste versionen av vår integritetspolicy alltid att finnas tillgänglig via den här tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till användarna när användaren använder webbplatsen.

Förbud
Användare / Besökare på denna webbplats kan inte ladda ner och extrahera platsdata från bilder eller uttalanden på denna webbplats men kan navigera / bläddra på webbplatsen samt utnyttja webbplats information som anges.

Vidare information
Fler frågor samt ytterligare information om hur vi hanterar användarens personuppgifter eller för andra frågor, var vänlig maila oss; infomesun@yahoo.com

Webbplatser
Nedan finns webbplatser där användare kan bläddra för att få mer information om GDPR.

https://www.datainspektionen.se

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_sv