En affärsplan är ett genomtänkt dokument som visar hur man på ett lönsamt sätt kommer att bedriva en verksamhet. Alla nya verksamheter bör ha en affärsplan upprättad. Syftet med affärsplanen är olika därför kan det användes då som en checklista för framgång.

För att alla olika intressenter ska finna affärsplanen intressant krävs det att den är ordentligt förankrad i verkligheten, att språket går att förstå och att den är uppställd på ett strukturerat sätt. När affärsplan är strukturerad då kommer alla delar av affärsetableringens syfte fram. Dessutom kommer det hjälpa en nyföretagare att förstå den struktur som skall följas vid upprättande av en affärsidé.